top of page

Gönderim ve İade

UZAKTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – AMAÇ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, ALICI'nın SATICI'ya ait internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği mallar ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satış Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI, www.piufortio.com'da yer alan bilgileri hem işbu Sözleşme'nin kurulmasından önce, hem de siparişin verilmesinden önce ve ödeme yükümlülüğünü üstlenmek suretiyle inceleyerek aşağıdaki hususlarda bilgilendirileceğini kabul eder.

MADDE 2 – TARAFLAR

SATICI HAKKINDA BİLGİ

Başlık:

Adres:

Telefon:

E-posta:

Para çekme bildirimini göndermek için e-posta:

İade edilen ürünler için adres:

ALICI HAKKINDA BİLGİ

Ad Soyad:

Adres:

Telefon:

E-posta:

MADDE 3 – SATILAN ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME KOŞULLARI

3.1. ALICI, ürünle ilgili ana nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatı hakkında bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. ALICI, ………………… tarafından verilmesi gereken tüm bilgileri edindiğini kabul ve beyan eder. SATICI, işbu Sözleşme'yi kabul etmeden önce Mesafeli Satış Yönetmeliği'ne göre.

3.2. ALICI'nın satın aldığı ürünün nitelik ve miktarı https://piufortio.com/ web sitesinde ve faturasında yer alan bilgilerle aynıdır. Ürün satıldıktan sonra sipariş özeti ve satış sözleşmesi hükümleri ALICI'nın e-posta adresine gönderilir. Nakliye ve teslimat için ek masraf yapılması halinde bu bilgiler ALICI'nın e-posta adresine de gönderilecektir.

3.3. www.piufortio.com web sitesindeki sistem hatalarından dolayı ürün fiyatı ile ilgili herhangi bir hata olması durumunda, hata derhal ALICI'ya bildirilecektir. ALICI'nın tercihine göre ya işlem iptal edilir ya da ürünün gerçek fiyatı üzerinden satış işlemine devam edilir.

3.4. Ürün fiyatı ve ödemeye ilişkin döviz kuru, ALICI'nın ikamet ettiği yere göre değişiklik gösterebilir. Türkiye'de ikamet eden ALICI'nın satın aldığı ürünlerin ödemesi Türk Lirası, Türkiye dışında ikamet eden ALICI'nın satın aldığı ürünlerin ödemesi ise Euro ve USD kurları üzerinden yapılacaktır. ALICI'nın ikamet yerini değiştirmek amacıyla VPN kullanması ve ürünü satın alması durumunda SATICI, buna bağlı olarak satış sürecini iptal etme hakkını saklı tutar.

3.5. Kredi kartı ile ödeme tek taksitte yapılabileceği gibi, mevsimsel olarak bankalarla yapılan sözleşmelere bağlı olarak çoklu taksitler halinde de ödeme yapılabilmektedir. Taksitlendirme ve olası sonraki faizler ilgili bankanın takdirindedir.

3.6. Satış Sözleşmesi kapsamındaki ürünün teslimi için, ürün bedelinin ALICI'nın tercih ettiği yöntemle ödenmesi gerekmektedir. Ödemelerin kredi kartı ile yapılabilmesi için ALICI'nın ödeme alanına kredi kartı bilgilerini eksiksiz girmesi gerekmektedir. Ürün bedelinin ödenmemesi veya banka tarafından ödemenin iptal edilmesi durumunda SATICI satış sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir ve SATICI'nın ürünü teslim etme yükümlülüğü ortadan kalkar.

MADDE 4 – ÜRÜN TESLİMATI

4.1. SATICI, satın aldığı ürün için tahmini teslim tarihini SATICI'ya bildirebilir. Teslimat süresi, Mesafeli Satış Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşamaz. Herhangi bir nedenle siparişin SATICI tarafından taahhüt edilen süre içinde teslim edilememesi durumunda gecikme ALICI'ya bildirilir.

4.2. Ürün, faturası ile birlikte ALICI'nın belirttiği teslimat adresindeki kişiye teslim edilecektir.

Ürünün ALICI'dan başka teslimat adresindeki bir kişi tarafından teslim alınmasından doğabilecek zarar ve masraflar SATICI'nın sorumluluğunda değildir. Teslimat adresindeki kişiye teslim edilmesi halinde bu teslimat ALICI'ya yapılmış sayılır. SATICI yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılacaktır.

4.3. ALICI, ürünü teslim anında ivedilikle kontrol etmekle ve kusurları yukarıdaki iletişim bilgilerinde yer alan telefon numarası aracılığıyla SATICI'ya derhal bildirmekle yükümlüdür.

MADDE 5 – SATICI VE ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 SATICI, Sözleşme konusu ürünün siparişte belirtilen nitelik ve özelliklere uygun, eksiksiz, eksiksiz ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

5.2. ALICI, ürünü teslim anında derhal kontrol etmek, ürün veya kargo ile ilgili herhangi bir sorun olması durumunda ürünü reddetmek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutmakla yükümlüdür. Ürün durumu ile ilgili tespit ve bildirim yapılmaması durumunda teslim alınan ürün hasarsız kabul edilecektir.

5.3. SATICI'nın sipariş edilen ürün veya hizmetleri teslim etmesinin imkansız hale gelmesi halinde, SATICI, bunu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklama araçları ile bildirimde bulunmakla yükümlüdür. varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri, bildirim tarihini izleyen en geç on dört gün içinde iade etmek zorundadır. Ürünün stokta bulunmaması, ürünün temin edilmesinin imkansızlığı olarak değerlendirilmeyecektir.

 

MADDE 6 – TARAFLARIN ÇEKME HAKKI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN KULLANILMASI

ALICI 14 (ondört) gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahip olacaktır.

ALICI, 7 nci maddede belirtilen cayma hakkının kullanılamayacağı bir ürün olmamak kaydıyla, cayma bildirimini 14. (On dört gün. Satıcı ürünü geri almak için bir teklifte bulunmadıkça, ALICI, cayma bildirimini yaptığı tarihi takip eden 10 (on) gün içinde ürünü satıcıya veya sağlayıcıya veya yetkili satıcıya iade etmekle yükümlüdür. fatura aslı ve faturanın arkasındaki doldurulmuş iade formu ile birlikte Ayrıca cayma hakkının kullanılmasından itibaren 10 (on) gün içinde iade edilmesi gereken ürün/ürünlerin kullanılmamış, giyilmemiş, yıkanmamış ve eğer varsa standart aksesuarları ile birlikte orijinal ambalajında olması gerekmektedir. herhangi bir şekilde, SATICI'nın tekrar satışa sunabilmesi için. Bu durumda ürünün teslimat masrafları SATICI'ya aittir. Faturası kurumlar adına düzenlenen siparişlerin iadesi, İADE faturası kesilmediği takdirde tamamlanmayacaktır.

Cayma durumunda iade edilen ürünün ürün bedeli, ürünün kendisine ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde ALICI'nın orijinal ödeme yöntemi kullanılarak iade edilir.

Kredi kartı ile yapılan iadelerde iade süresi bankaya göre değişiklik gösterebilir. İade edilecek ürün denenme dışında kullanılmamalı, kısa süreli dahi olsa dışarıda giyilmemeli, yıkanarak tekrar satılmasını engelleyecek ve/veya hasar görecek durumda olmamalıdır.

Cayma durumunda, iade edilen ürün iade politikası koşullarını sağlamadığı takdirde, ürün ayrıca herhangi bir ek ödeme yapılmadan aynı adrese teslim edilecektir.

MADDE 7 CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Yılbaşı, Sevgililer Günü, Anneler/Babalar Günü gibi özel günler için hazırlanıp üretilen özel ürünlerde iade yapılmamaktadır.

 

MADDE 8 – ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ile ilgili olarak doğabilecek ihtilaflarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı'nın ikametgâhı Tüketici Hakem Heyetleri ve Hakem Heyetleri tarafından karara bağlanacak ve Ürün veya Hizmetin Alıcı tarafından satın alındığı yer. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici alacakları ilçe/il tüketici hakem heyetleri tarafından değerlendirilir.

İADE VE DEĞİŞİM POLİTİKASI

www.piufortio.com'dan sipariş ettiğiniz herhangi bir ürünü 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden ve herhangi bir cezai şart ödemeden iade edebilirsiniz. İade edilecek ürün denenme dışında kullanılmamalı, kısa süreli dahi olsa dışarıda giyilmemeli, yıkanarak tekrar satılmasını engelleyecek ve/veya hasar görecek durumda olmamalıdır.

Bir ürünü iade etmek için hangi ürünü iade edeceğinizi info@piufortio.com adresine e-posta göndererek bize bildirebilirsiniz. Bildiriminizi yaptıktan sonra iade etmek istediğiniz ürünü/ürünleri faturası ve faturanın arka yüzündeki doldurulmuş iade formu ile birlikte aşağıdaki adrese iade edebilirsiniz.

İade Adresi: Kazımdirik Mah. Sanayi Cad. No:31 / Z4 Bornova / İZMİR

Ürün iade şartları aşağıdaki gibi olacaktır:

İade edilecek ürünlerin, orijinal faturası ve faturanın arka yüzündeki doldurulmuş iade formu ile birlikte kullanılmamış, yıpranmamış ve yıkanmamış koşullarda iade edilmesi gerekmektedir. Ürün orijinal ambalajına zarar vermeden paketlenmeli ve tarafımızca verilen iade adresine iade edilmelidir. İsimsiz ve ihbarsız ürünlerin iadesi kabul edilmeyecektir.

İade edilecek ürün bir firma tarafından faturalanmış ise iade faturası keserek iade paketi ile birlikte göndermeniz gerekecektir. Firma iadelerinde iade faturası olmaması durumunda bu iadeler kabul edilmeyecektir.

Orijinal ambalajında veya hasarlı ambalajında, üzerinde kargo firmasından alınmış herhangi bir etiket, koli bandı veya orijinal ambalajı hasarlı olmayan ürün iadeleri kabul edilmeyecektir. İade edilen ürünlerin ayıplı olarak teslim edilmesi durumunda, ürünler göndericiye iade edilecek ve tüm ek teslimat masrafları müşteri tarafından karşılanacaktır.

Ürün, alıcıya ilk teslimi sırasında herhangi bir aksesuara sahipse, bu aksesuarların orijinal ambalajında paketlenmesi ve zarar görmeden iade edilmesi gerekmektedir.

Ürün kullanım amacını yitirdiği için iadeye uygun değilse ve/veya iade edilecek ürün yeniden satılamaz ise bu ürünler de iade edilemez.

Yılbaşı, Sevgililer Günü, Anneler/Babalar Günü gibi özel günler için hazırlanıp üretilen özel ürünler iade edilemez.

Ürününüzü minusofficial.com'dan aldıktan sonra, lütfen ürünün yukarıdaki tüm koşullara, şartlara ve iade politikalarımıza uygun olduğundan emin olun. Ürün iadesi kabul edilirse, iade edilen ürünün bedeli alıcının orijinal ödeme yöntemi kullanılarak iade edilir. İade edilen ürün, iade politikası koşullarını sağlamadığı takdirde, herhangi bir ekstra ödeme yapılmadan aynı adrese geri teslim edilecektir.

Ürün iadesi tamamlanır ve işleme konulursa e-posta ile bilgilendirileceksiniz. Ürün bedeli, orijinal ödeme yöntemi kullanılarak iade edilecektir. Ödemenin banka havalesi ile yapılması durumunda ürün bedeli iade formunda belirtmiş olduğunuz IBAN hesabına iade edilecektir. Ödemenin kredi kartı ile yapılması durumunda iade kredi kartına aktarılacaktır. Bu iadenin banka ekstrenize yansıma süresi bankaya göre değişiklik gösterebilir. Geri ödeme beklediğinizden daha uzun sürerse, lütfen bankanızla iletişime geçtiğinizden emin olun.

Değiştirme Politikası

www.piufortio.com'dan sipariş ettiğiniz herhangi bir ürünü, teslim tarihinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin değişim bildirimi göndererek değiştirebilirsiniz. İade ile değiştirilecek ürün denenme dışında kullanılmamalı, kısa süreliğine dahi olsa dışarıda giyilmemeli, yıkanarak ve/veya hasar görmesi nedeniyle tekrar satılmasına engel olacak durumda olmamalıdır.

Ürünün değişimini sağlamak için info@piufortio.com adresine e-posta gönderebilir, değiştirmek istediğiniz ürünü bize bildirebilirsiniz.

Bildiriminizi yaptıktan sonra değiştirmek istediğiniz ürün/ürünleri faturası ile birlikte değiştirebilirsiniz.

Lütfen değişim talebinizi iade formunda açıkça belirtin ve hangi ürün ve renkleri değiştirmek istediğinizi de belirttiğinizden emin olun.

Değiştirmek istediğiniz ürün ile birlikte talebiniz tarafımıza ulaştıktan sonra ürün kontrol edilerek, onaylanması durumunda stokta mevcut ise ek ücret ödemeden istediğiniz ürün ile değiştirilir. İade edilen ürün ile değiştirilecek ürün arasında fiyat farkı olması durumunda bu fiyat farkı tüketiciye aittir. Ürün stoklarımızda mevcut değilse, iade politikasında belirtilen aynı ödeme yöntemi kullanılarak geri ödeme yapılacaktır.

Müşteriler diledikleri ürünü değiştirebilirler.

bottom of page